Okusi za januar.....

[ZDRAVO ZA JANUAR][threecolumns]

110 NAMIGOV : SOLATNI IZBOR

[SOLATA][bleft]

Čas za ajmoht (juha, mineštra, lonec, enolončnica)...

[ENOLONČNICA][threecolumns]

NAGRADNA IGRA - PRAVILNIKI

najboljši kuharski blogTRENUTNO NI NOBENE AKTUALNE NAGRADNE IGRE...
NAGRADNA IGRA - FALA SLONČEK
Poišči objavo na uradni FB strani spletnega bloga Blaž kuha (pripeta na vrhu) >>> TUKAJ in deli objavo! Med vsemi, ki bodo delili objavo do 20.12.2016, bom izžrebal štiri osebe, ki bodo prejele eno od štirih kompletov nagrad.
NAGRADE…
1. leseni podstavek Fala za pekač, čistilna karta za testo in biskvit, želet rezilo, komplet treh knjižic z recepti Poletne, pomladne in zimske dobrote Fala Slonček - z več kot 80 receptov
2. stepalna metlica Fala, žilet rezilo, komplet treh knjižic z recepti Poletne, pomladne in zimske dobrote Fala Slonček - z več kot 80 receptov
3. kuhinjska krpa Fala, komplet treh knjižic z recepti Poletne, pomladne in zimske dobrote Fala Slonček - z več kot 80 receptov
4. komplet treh knjižic z recepti Poletne, pomladne in zimske dobrote Fala Slonček - z več kot 80 receptov

Nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado bodo objavljeni na FB strani, v komentarju pod receptom ter bodo hkrati pozvani, da na ZS pošljejo naslov, na katerega se bo poslala nagrada. V primeru, da se nagrajenec ne odzove v dveh (2) dneh, se žreb ponovi.

Nagradna igra - Fala Slonček

Kako do bobna za žrebanje?
Pravilni odgovor zapišite v prostor na blogu BlažKuhaSi za komentarje, potrebno je le izbrati preko katerega družabnega omrežja odgovarjate!
Na uradni Facebook strani spletnega bloga poiščite objavo za recept "pečena skutina torta z malinami" in v rubriki za komentarje zapišite svojo dgovor!
Med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo izžrebali tri (3) nagrajence, ki bodo prejeli knjižno zbirko Fala - Zimske dobrote, Pomladne dobrote in Poletne dobrote, ki skupaj vsebujejo več kot 100 slastnih receptov.

Nagradna igra poteka med 14.10.2016 in 20.10.1016, do 23.59 ure

Nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado bodo objavljeni na FB strani, v komentarju pod receptom ter bodo hkrati pozvani, da na ZS pošljejo naslov, na katerega se bo poslala nagrada. V primeru, da se nagrajenec ne odzove v dveh (2) dneh, se žreb ponovi.

Nagradna igra - Eritritol Medex

Med vsemi, ki bodo med 16.9.2016 - od 18.00 ure do 20.9.2016 – do 23.59 ure všečkali recept Kokosove Kocke na uradni Facebook strani >>> BlažKuha bomo izžrebal enega, ki bo prejel naravno sladilo Eritritol Medex.

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado od podjetja Medex, bo objavljen na FB strani, v komentarju pod receptom ter bo hkrati pozvan, da na ZS pošlje naslov, na katerega se bo poslala nagrada. V primeru, da se nagrajenec ne odzove v dveh (2) dneh, se žreb ponovi.


SPLOŠNI POGOJI ZA NAGRADNE IGRE
1. Kdo prireja nagradne igre
Organizator nagradnih iger je spletni kulinarični blog BlažKuhaSi v sodelovanju z različnimi poslovnimi partnerji .
2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka v naprej določenem terminu, na spletni strani: www.blazkuha.si in družabnih omrežjih bloga. Nagradne igre potekajo na več načinov (ob vsaki posebej določeno kako).
3. Namen nagradne igre
Namen nagradnih iger je promocija ponudbe poslovnih partnerjev .
4. Potek nagradne igre
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so dopolnili 18 let in na spletni strani www.blazkuha.si odgovorijo na anketna oz nagradna vprašanja, delijo ali všečkajo objavo oziroma kar je v posamezni nagradni igri določeno.
5. Potegovanje za nagrade in zbiranje glasovnic
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili.
6. Žrebanje nagrajencev
Žrebanje nagrajencev bo potekalo najkasneje en dan po zaključku nagradne ige .
7. Seznam nagrad
Seznam nagrad je določen ob vsaki nagradni igri posebej.
8. Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani oz. na družabnem omrežju nagradne igre, za kar od organizatorja ali izvajalca ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani oz. na socialnih omrežjih nagradne igre, najkasneje v roku 3 dni po zaključku žrebanja nagrajencev.
9. Splošno o nagradah in nagrajencih
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade.
Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje 7 dni po zaključku žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 7 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno, ali se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.
Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.
10. Pravila priporočanja
Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo drugim osebam (recimo prijateljem).
Organizator in izvajalec v nikakršni obliki ne podpirata pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.
11. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so zaposlene pri poslovnem partnerju, ki podeljuje nagrado, ne smejo sodelovati v nagradni igri.
12. Druge določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.
Organizator, izvajalec in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre in socialnih omrežij obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali izvajalec sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo. Organizator in si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
13. Kje se nahajajo ta pravila
Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani organizatorja.
14. Uporaba in varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).
Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:
izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.
15. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov blaz.kuha@t-2.net . Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi.
16. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega, po potrebi pa tudi druge udeležence.


Datum objave teh pravil: 1. 9. 2016
Objavljeni komentarji
  • Blogger Komentar preko Bloggerja
  • Facebook Komentar preko Facebooka
  • Disqus Komentar preko Disqusa

Ni komentarjev :


NOR NA PITE: eden mojih najljubših tagov...

[NOR-NA-PITE][threecolumns]

"vklopi" kulinarično domišljio in jo spravi v kozarec...

[SLADKI KOZAREC][threecolumns]

"IN" V VSEH LETNIH ČASIH...

[B-BURGER][twocolumns]